CSR

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 

JAJ-POL już od wielu lat charytatywnie wspiera wiele inicjatyw społecznych i pomaga tym, którzy potrzebują np. finansowego wsparcia. JAJ-POL jest firmą rodzinną, która chętnie wykracza poza interes samej rodziny i stara się stale integrować z lokalną społecznością, środowiskiem i ekologią.

 

Działania na rzecz lokalnej społeczności:

 •   Wsparcie klubów sportowych w organizacji zakupu sprzętu i strojów dla młodych piłkarzy LKS Ruch Stanowice;
 •   Wsparcie przy organizacji „Turnieju Małego Goryla”;
 •   Wsparcie finansowe przy organizacji „Biegu po Moczkę i Makówkę”;
 •   Wsparcie finansowe przy organizacji biegu „ grill + run = FUN 2021 Szychta na Gichcie”;
 •    Wsparcie akcji charytatywnych;
 •   Wsparcie lokalnych dożynek;
 •   Wspieranie lokalnych parafii;
 •   Wspieranie lokalnych szkół i przedszkoli;

Programy dla pracowników:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Dodatkowe ubezpieczenie dla pracowników;
 • Nowe technologie przy produkcji;
 • Szkolenia;

Działania proekologiczne:

 • Wykorzystywanie terenów wolnych wybiegów, także na pasieki dla pszczół;
 • Korzystamy z ekologicznej energii;
 • Zasadziliśmy na terenach firmy ponad 150 drzew;
 • Segregujemy odpady z wykorzystaniem zgniatarek do odpadów papierowych i plastikowych;
 • Zmodernizowaliśmy technologie i zredukowaliśmy wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;

Systemy zarządzania:

 • Wdrożyliśmy system IFS food – dający gwarancję bezpieczeństwa żywności;
 • Działamy w ramach pozwolenia zintegrowanego;

Kampanie społeczne:

 • Program „Doceń polskie”;
 • Inicjatywa „PRODUKT POLSKI”;
 • Kongres „Made in Poland”;
 • Konsekwentnie promujemy nie tylko nasze produkty, ale przede wszystkim zdrową polską żywność