RODO

W związku z wejściem  w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, zwanej dalej „ustawą”,, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

 

Szczegółowe informacje o Administratorze Pana/Pani danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach:

a)     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest “JAJ-POL”Sp. Z o.o. z siedzibą w Stanowicach przy ulicy 1-go MAJA 30. 

a)     Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów współpracy pomiędzy naszymi firmami . Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

b)    Pani/Pana dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora w celach marketingowych – marketing usług i/lub towarów Administratora. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane przez firmy obsługujące Administratora i jego Procesorów.

c)     Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

d)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody. 

e)     Posiadam Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

f)     Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi nam przedstawienie oferty i kontaktu w celach marketingowych.  

h)    Administrator informuje, iż Pana/Pani dane będą wykorzystywane do profilowania w szczególności preferencji, branży, regionu. Skutkiem profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Pana/Pani potrzeb.